The PinkPolarBear Foundation and University of Greenland Partner in Ph.D. Programs Sponsorship

Check Handover Ceremony at Nuul Workshop

November 7, 2021

Nuuk, Greenland - The PinkPolarBear Foundation (PPBF) is proud to announce its partnership with the University of Greenland (Ilisimatusarfik) and the sponsorship of two Ph.D. students, Julie Flyger Holflod and Lene Møller. The financing will cover a portion of the projects’ budgets and go towards completing their invaluable research.

The sponsorship was announced this week during Greenland Science Week in Nuuk, an event dedicated to bridging the dialogue between research, business, administration, and citizens. From climate conversations, Indigenous Peoples’ rights, inclusivity in science and sustainability, the PinkPolarBear Foundation is delighted to be a small part in a week full of ideas.

 

The foundation’s goal is to stimulate education and research activities in Greenland in all disciplines. The two projects selected for the sponsorship reflect the continuous efforts to work together with the Greenlandic community.

Lene Møller, currently part of the Public Law Department at Ilisimatusarfik, is also enrolled as a Ph.D. student, examining the legal development of Inuit collective rights to the lands, territories, and resources they have traditionally inhabited and used. The project aims to provide knowledge and insight into older customs that are invaluable in creating an informed new legal regulation, with a special focus on hunting opportunities for the community. The Foundation’s financing will cover transportation and accommodations for in the field research.

 

Julie Flyger Holflod’s Ph.D. project is an evaluation of the implementation and effects of Allorfik, the national treatment service for addiction of alcohol, cannabis, and gambling. Julie’s aim is to contribute with data about addiction treatment for Inuk, and help Allorfik to pave the way to breaking the negative social heritage of addiction, maintain treatment outcomes, and help former addicts reintegrate in society - both practically and financially. The sponsorship will finance a part of the data collection for the project from Statistics Greenland.

“The PhD School at Ilisimatusarfik is very happy about any support given to Ilisimatusarfik’s Ph.D. students. Our collaboration with The PinkPolarBear Foundation offers a unique opportunity for support of upcoming Greenlandic researchers and their knowledge production on important Arctic topics. The Ph.D. School hopes to build on and expand the collaboration with The PinkPolarBear Foundation in the future, to further strengthen the research conducted by our talented Ph.D. students. We congratulate the two Ph.D. students who have been awarded by the foundation, and hope for many more in the future!”, says Anne Merrild Hansen, Head of the Ph.D. School, Ilisimatusarfik.

 

“The partnership with the renowned University of Greenland’s Ph.D. program, is another important step in the development of the Foundation when cooperating closely with the Arctic society and the Greenlandic community in particular.” says Erik A. Jens, Chairman of the Board of the PinkPolarBear Foundation.

 

About the PinkPolarBear Foundation

The PinkPolarBear Foundation is a Greenland Ruby initiative. A percentage of sales from each Greenland Ruby gem goes to the foundation, making contributions and sponsorships such as this possible. Greenland Ruby encourages partners and customers to make similar contributions. The Foundation is independently governed and is involved in international arctic research on the effects of climate change on the environment. The Foundation is also committed to stimulating education as well as understanding the needs and supporting the inhabitants of Greenland, both animal and human, who are affected by the cultural changes due to climate change.

 

About University of Greenland

The University of Greenland was established in 1987 and provides higher education for Greenland. It’s situated in the capital city, Nuuk, and is the only university in the country, offering courses mostly in Danish, a few in Greenlandic and classes by exchange lecturers often in English.

 

For more information, please contact the PPBF Secretary, Andreea Predescu at andreea.predescu@greenlandruby.gl 

The PinkPolarBear Foundation og Grønlands Universitet laver partnerskab om sponsorater af Ph.D. programmer.

November 7, 2021

Nuuk, Grønland - The PinkPolarBear Foundation (PPBF) er stolte over at kunne annoncere deres partnerskab med Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik) og sponsoratet af 2 Ph.d.-studerende, Julie Flyger Holflod og Lene Møller. Finansieringen vil dække dele af projekternes omkostninger og bidrage til fuldførelsen af deres værdifulde forskning.

 

Sponsoraterne blev annonceret i denne uge under Greenland Science Week i Nuuk; en begivenhed dedikeret til skabe dialog mellem forskning, forretning, den offentlige administration og borgerne. Om det er samtaler om klima, oprindelige folks rettigheder, inkludering i forskning og bæredygtighed, så glæder det the PinkPolarBear Foundation at være en lille del af ugen fyldt med ideer.

 

Det er fondens mål at stimulere uddannelse og forskningsaktiviteter i Grønland indenfor alle discipliner. De to projekter som der blev valgt til et sponsorat er et udtryk for det fortsatte samarbejde med det grønlandske samfund.

 

Lene Møller, som er en del af Afdelingen for Jura på Ilisimatusarfik, er også Ph.d. studerende, som undersøger den juridiske udvikling af Inuits kollektive rettigheder til land, territorier og ressourcer som de traditionelt har beboet og udnyttet. Projektets mål er give viden og indsigt i ældre skikke som en uvurderlig del af grundlaget for udvikling af ny lovgivning med specielt fokus på jagt muligheder for lokalsamfundet. Finansieringen fra Fonden vil dække rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med forskning i felten.

 

Julie Flyger Holflod’s Ph.d.-projekt er en vurdering af implementeringen og effekten af Allorfik, det nationale tilbud om gratis behandling af afhængighed af rusmidler og spil. Julies mål er at bidrage med data omkring afhængighedsbehandling hos Inuit og Allorfik, og hjælpe til at bryde den negative sociale arv ved afhængighed, fastholde behandlingens resultater og hjælpe tidligere misbrugere integrering i samfundet praktisk og finansielt. Sponsoratet vil finansiere dele af dataindsamlingen til projektet fra Grønlands Statistik.  

 

“Ph.d.-skolen på Ilisimatusarfik er meget glade for al støtte til Ilisimatusarfik’s Ph.d.-studerende. Vores samarbejde med The PinkPolarBear Foundation giver en unik mulighed for støtte kommende grønlandske forskere og deres videns produktion på vigtige arktiske emner. Ph.d.-skolen håber i fremtiden at kunne bygge herpå og udvide samarbejdet med The PinkPolarBear Foundation, og forsat styrke forskningen som udføres af vores talentfulde Ph.d.-studerende. Vi ønsker de 2 Ph.d.-studerende som har fået tildelt sponsorat af fonden, og håber på mange flere i fremtiden!”, udtaler Anne Merrild Hansen, Leder af Ph.d.-skolen, Ilisimatusarfik.     

 

“Partnerskabet med det berømte grønlandske universitet, Ilisimatusarfik’s Ph.d.-program, er endnu et vigtigt skridt for udviklingen af fonden, hvor vi samarbejder tæt med det arktiske samfund, og specielt det grønlandske samfund.” siger Erik A. Jens, formand for bestyrelsen af The PinkPolarBear Foundation.

 

Om the PinkPolarBear Foundation

The PinkPolarBear Foundation er et initiativ af Greenland Ruby. En procentdel af ethvert salg af en Greenland Ruby ædelsten går til fonden, som muliggør bidrag og uddelingen af sponsorater som disse. Greenland Ruby opfordrer partnere og kunder til at give lignende bidrag. Fonden styres uafhængigt og er involveret i arktisk forskning på effekten af klimaforandringer på miljøet. Fonden er yderligere engageret i at stimulere uddannelse, såvel som at forstå de behov og den støtte som er nødvendig for Grønlands befolkning, både mennesker og dyr, som påvirkes af de kulturelle forandringer som opstår ved klimaforandring.

 

Om Ilisimatusarfik

Grønlands Universitet blev grundlagt i 1987 og udbyder højere uddannelser for Grønland. Det ligger i hovedstaden Nuuk, er landets eneste universitet, og tilbyder mestendels dansksprogede uddannelser, nogle få på grønlandsk og den undervisning som gives af eksterne lektorer er ofte på engelsk.

 

For mere information kan man kontakte fondens sekretær, Andreea Predescu på andreea.predescu@greenlandruby.gl